احداث پل تقاطع 45 متری بهاران با خیابان اکبر حسینی

احداث پل تقاطع 45 متری بهاران با خیابان اکبر حسینی

کارفرما: شهرداری منطقه 18

  شرحاجرای زیر گذر اکبر حسینی به همراه دیوار بتنی مسلح جهت پایداری ترانشه ها و اجرای یک قطعه پل با عرشه فلزی بر روی 45 متری بهاران

دیدگاهتان را بنویسید