بهسازی کندرو های بزرگراه آزادگان

بهسازی کندرو های بزرگراه آزادگان حد فاصل سعید آباد تا بزرگراه شهید کاظمی – باند جنوب به شمال

 

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور: مهندسین مشاور سازیان

شرح: بهسازی بزرگراه آزادگان به روش تثبیت با سیمان و بتن غلطکی و یک لایه بیندر و یک لایه توپکا و به همراه اصلاح هندسی و اصلاح جمع آوری آبهای سطحی محور