تقاطع غیر همسطح بهار – زرند

تقاطع غیر همسطح بهار – زرند

 

کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

شرح: عملیات احداث تقاطع غیر همسطح بهار – زرند (زیر پروژه طرح محور نیلوفری) سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران