تولید آسفالت سرد

آسفالت های سرد کیسه ای ماکادام

 

این آسفالت با قیر معمولی و افزودنی های خارجی به طور معمول در کارخانجات آسفالت ، به صورت گرم تولید میگردد و پس از سرد شدن در کیسه های 15کیلوگرمی یا به درخواست مشتری در کیسه های بزرگتر و یا در ظروف فلزی بسته بندی میگردد. این آسفالت در هر نوع آب و هوایی (45-5 درجه) قابل مصرف است و نیاز به فشرده سازی و کوبیده شدن ندارد، بلکه این عمل در طول زمان عبور وسایل نقلیه، ترافیک و … ایجاد میگردد

آسفالت سرد یه راه حل بسیار سریع ، آسان و با دوام برای پر کردن چاله های موجود در راه ها ،خیابان ها ، پیاده رو ها و پارکینگ ها میباشد. با استفاده از این نوع آسفالت مسیر را بلافاصله به روی ترافیک میتوان باز کرد در حالیکه کمترین فضا برای محل مورد نظر اشغال میشود

برای دستیابی به عملکرد بهینه و دوام بلند مدت میبایست موارد زیر در هنگام اجرا و مصرف این محصول رعایت گردد

این محصول را میتوان زمانی که دمای هوا و جاده بین (45-5 درجه) است اجرا و متراکم کرد و بلافاصله زیر ترافیک قرار داد

اطراف محل مورد نظر برای ترمیم میبایست کاملا خشک شود برای اینکار در زمستان و پس از بارندگی ها میتوان از مشعل استفاده نمود

تمامی سطح باید کاملا از هر نوع مواد اضافی مانند گرد و خاک ، یخ ، آب ، روغن و … پاک شود تا بیشترین امکان برای ایجا پیوستگی لازم بین دو لایه جدید و قدیمی فراهم شود

محل مورد تعمیر میبایست به صورت کامل با تجهیزات مناسب متراکم شود به طوریکه ارتفاع محل ترمیم شده با سطح آسفالت اطرافش کاملا در یک تراز قرار بگیرد

تراکم آسفالت باید قبل از اینکه قیر به روی سطع بالا بیاید یا سنگدانه ها خراشیده و شکسته شود متوقف شود

در چاله های عمیق حتما در دو مرحله پر کرده و در هر مرحله متراکم گردد

در انتها ناظر باید سطح تمام شده را از نظر میزان یکنواختی و خطاهای احتمالی ظاهری بررسی نموده و در صورت لزوم دستور اصلاحات را بدهد

زمان مصرف این آسفالت تا 6 ماه پس از تولید میباشد