بتن آماده و قطعات سنگین بتنی

بتن آماده ماکادام شرق

 

بتن آماده این شرکت طبق استاندارد سازمان ملی استاندار ایران، در دو واحد تمام اتوماتیکی تولید بتن (بچینگ پلنت) و در مصارف مختلف از  جمله تولید قطعات بتنی مسلح، نیوجرسی، قطعات سنگین بتن مسلح ویژه پل سازی و نیز قطعات بتنی غیر مسلح از جمله جدول و سایر موارد مصرفی در سازه های شهری میباشد