خدمات آموزشی – فرهنگی

خدمات آموزشی – فرهنگی شرکت آسفالت ماکادام شرق

 

1- واحد تحقیق و توسعه (R&D)

2- معرفی دانشجویان مقطع دکتری و فوق لیسانس برای انجام آزمایشات و آموزش های مرتبط

3- همکاری با دانشگاه های فنی داخلی و خارجی

4- شرکت در MESAT (کنفرانس های بین المللی و سمینار های داخلی درمورد آسفالت، قیر و بتن)

5- آموزش های اختصاصی پرسنل به صورت جمعی و فردی در مراکز فنی و علمی کشور و خارج از کشور (از جمله هلند و آلمان)

6- جمع آوری اطلاعات فنی و اجرایی پروژه ها و ایجاد آرشیو اطلاعات فنی و اجرایی