عملیات آسفالت بزرگراه شهید یاسینی

اجرای عملیات زیر سازی، روسازی و بهسازی آسفالت بزرگراه شهید یاسینی(شمال به جنوب سه کیلومتر – جنوب به شمال پانزده کیلومتر)

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور: مهندسین مشاور فرادید

شرح: بهسازی بزرگراه یاسینی با استفاده از تثبیت بستر با سیمان به وسیله دستگاه WR2400 و اجرای سه لایه آسفالت پلیمری SBS به همراه یک لایه ژئوگرید