قطعات فلزی سنگین

قطعات فلزی سنگین

 

به دلیل قرارداد های متعدد ساخت پل ها و روگذر ها با کارفرما های مختلف از جمله وزارت راه و شهرداری تهران، پروژه های پل های عرشه فلزی و قطعات فلزی سنگین اجرا و یا در دست اجرا  میباشد و لزوم ساخت هرچه تکنیکال تر این قطعات که دارای حساسیت های بالایی به دلیل بار ترافیکی، در دستور کار قرار گرفته است و کارگاه مجهز ساخت قطعات زیر نظر مهندسین مختلف متالورژی و مکانیک در حال انجام است.

از جمله این پروژه ها اجرای پل های خاوران-پاکدشت، روگذر بهاران-خیابان حسینی (منطقه 18) ، چمران رو به روی نمایشگاه(پل عرشه فلزی) ، امام علی-افتخاری و جاده لشگری-سه راه اندیشه(دو گاز) و چند پروژه دیگر در حال ساخت میباشد.