قیر امولسیون

قیر امولسیون

 

به دلیل مضرات و اتلاف منابع فسیلی نفتی در استفاده از قیر های محلول، تکنولوژی استفاده از قیر های امولسیونی طی چند دهه گذشته در کشور های خارجی بررسی و شرایط تولید آن فراهم شده است که در ایران هم به تبعیت از ضرورت های استفاده از قیر های امولسیونی به منظور حفظ محیط زیست و کاهش زمان اجرای مراحل مختلف آسفالت های سطحی و زیرین پروژه ها احداث و تولید کارخانه قیر امولسیون در دستور کار این شرکت قرار گرفت و در سال 1389 به احداث کارخانه تولید انواع قیر امولسیونی در دو نوع فیزیکی و شیمیایی کاتیونیک و آنیونیک به عنوان قیر های تند گیر، زودگیر، دیرشکن و زودشکن در حال تولید میباشد.

این شرکت با توجه به تخصصی بودن وداشتن عوامل فنی و اجرایی و با اخذ گواهینامه قیر امولسیون از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهران هم اکنون جزو چهار شرکت تولید کننده تایید شده کشور  در تولید انواع قیرهای امولسیونی میباشد.