پل نیایش – بلوار شهرداری

پل نیایش-بلوار شهرداری

 

به جهت ترافیک سنگین محدوده های ارتباطی شمال به جنوب و باالعکس در بزرگراه نیایش نیاز به روگذر های بیشتری وجود دارد که شهرداری منطقه 2، طرح روگذر بلوار شهرداری به خیابان دریا را به این شرکت واگذار کرد و این پروژه در شهریور ماه سال 1395 افتتاح گردید و هم اکنون در حال بهره برداری میباشد.