کمربندی دوم تهران

کمربندی دوم

 

به دلیل ترافیک سنگین وسایل نقلیه سنگین در محورهای جنوب به شمال و باالعکس دراستان تهران، ایجاد کمربندی های مختلف پیش بینی گردیده که برخی از آنها اجرا و یا در حال اجرا میباشند ازجمله این پروژه ها، پروژه کمربندی دوم حد فاصل جاده خاوران و سه راه سیمان تا جاده قم-گرمسار در دو قطعه یک و دو میباشد که به این شرکت ابلاغ و قطعه اول پس از بهسازی-احداث و تعریض از سال 1391 در حال بهره برداری و قطعه دوم آن در حال اجرا میباشد.