فرشته ٬خیابان آقا بزرگی
نبش بن بست گلفام ٬ پلاک ۳۸
شنبه - پنج شنبه 7.30 - 16.30
جمعه ها تعطیل

درباره ما

ماکادام > درباره ما

درباره ما

شرکت آسفالت ماکادام شرق در تاریخ 1383/12/24 با مجموعه اي از مدیران متخصص و داراي تجارب حاصل از حددود 21 سال کار و تجربه موسسين آن در زمينه راه سازي و مراحل مختلف توليد و حمل و پخش آسفالت و اجراي پروژ هاي متعدد عمرانی در زمينه احداث راه و ابنيه فنی در راههاي اصلی استان و معابر شهري شهر تهران ، به ثبت رسديده است .

خدمات ما

 • SBS استفاده از آسفالت هاي پليمري با قير هاي اصلاح شده با مواد
 • استفاده از الياف مسلح کننده مقاوم سازي آسفالت
 • توليد انواع آسفالت (گرم، سرد، پليمري، رنگی، آسفالت سردکيسه اي و استفاده از مواد ضد عریان شدگی)
 • عمليات عمرانی راه و معابر (احداث، نوسازي، بهسازي و اصلاح مسير ، رتبه یک راه و ترابري)
 • حمل و پخش آسفالت در معابر شهري و برون شهري
 • توليد انواع قيرهاي امولسيونی
 • توليد قطعات بتونی (نيوجرسی ، پل ها)
 • احداث پل و تقاطع هاي بزرگراهی زیرگذر و روگذر شهري و برون شهري
 •  اجراي پروژه هاي بازیافت آسفالت سرد و تثبيت بستر با دستگاه هاي اتوماتيک و سيستم کنترل کامپيوتري مانند دستگاه WR2400 ویرتگن و دستگاه سيمان پاش ویرتگن
 • RCCP و RCC اجراي پروژه هاي
 • اجراي روک هاي محافظتی مانند : چيپ سيل ، ميکروسرفسينگ و اسلاري سيل
 • اجراي قطعات سنگين فلزي پل ها – عرشه – تير ها و …

فعاليت داشته و در این زمينه و در مدت کوتاه فعاليت خود ، حجم کار انجام شده و توليد حجيمی با کيفيت بالا داشته وهم اکنون داراي امکانات توليدي و خدماتی گسترده می باشد که شرح آن در صفحات آتی ملاحظه می گردد.

همچنين این شرکت در آذ‌‌رماه سال 1387 موفق به اخذ گواهی 2000-9001 ISO در زمينه توليد و خدمات راه سازي از شرکت آلمانی “توف” گردید و نيز پس از تحقيقات و آزمایشات کافی در ایران و آلمان توليد آسفالت با قير اصلاح شده (پليمري ) را در سال 1388 در اتوبان بابایی آغاز و اجرا نموده است. آسفالت پليمري داراي مشخصات مختلفی به لحاظ ماندگاري و کيفيت با ميباشد.

فعالیت های ما

این شرکت در فعاليت هاي عمرانی و توليدي خود ، در مدتی کوتاه به عنوان شرکت برتر توليدي و خدماتی به لحاظ کيفيت توليد – خدمات و حجم بالاي توليد از سوي معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداري تهران و سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در سال 1386، 1387 و 1388معرفی شده است.

همچنين از سوي اداره کل راه و ترابري استان تهران به عنوان پيمانکار نمونه استان در سالهاي 1387 و1388 انتخاب گردید .

به پاس خدمات مفيد و داراي کيفيت بالاي این شرکت در پروژه هاي عمرانی ، لوح هاي تقدیر شهردار محترم تهران به این شرکت اهداء گردید .

با توجه به دور نماي افزایش حجم طرح هاي عمرانی درون شهري وبرون شهري در سال 1387،به منظور افزایش نوآوري و ارائه طرح هاي نوین و تکنولوژي روز، توليد انواع آسفالت هاي گرم با قيرهاي اصلاح شده و بازیافت سرد و گرم آسفالت و نيز توليد آسفالت هاي رنگی و افزایش توان توليد و ارایه خدمات بهتر حمل و پخش و افزایش توان فنی و ارتقاء سطوح مدیریتی و خدماتی در پروژه هاي آتی، اقدامات ذیل انجام گرفته است :

ارتقاء کيفی و کمی کارخانه قير امولسيون خریداري شده از کشور ایتاليا و استفاده از قير توليدي آن در پروژه هاي درون شهري و برون شهري ( با اثر حفظ محيط زیست موثر ) و توليد قيرهاي امولسيون پليمري

ارتقاء حجم و کيفيت توليد آسفالت پليمري سرد کيسه اي با استفاده از قير امولسيون و قيرهاي معمولی

اجراي آسفالت با قير اصالح شده (قير پليمري ) در سطح معابر شدهر تهران و جاده هداي کشور و تحقيق و پژوه در توليد آسفالت هاي پليمري با مواد جدید خارجی و ایرانی با همکاري شرکت هاي خارجی و ایرانی با هدف تحقق توليد آسفالت پليمري در حجم انبوه با کيفيت با و قيمت مناسب و کاهش ضخامت لایه هاي آسفالتی

ادامه اعزام کارشناسان این شرکت به کشورهاي خارجی به منظور آشنایی با تکنولوژي هاي جدیدد آسفالت در زمينه توليد ، حمل و پخش انواع آسفالت و بازسازي و بازیافت آسفالت هاي فرسوده

حضور پرسنل فنی در کلاسهاي مهندسی ارزش و طی دوره هاي مختلف داخلی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی مطابق با استانداردهاي روز جهانی

ایجاد دپارتمان تحقيق و توسعه (R&D)به منظور دسترسی به تکنولوژي روز آسفالت در کشورهاي پيشرفته

اجراي آسفالت با قيرهاي پليمري (قير اصالح شده) از طرحهاي موفق و بسيار موثر در پروژه هاي شهري و برون شهري این شرکت می باشد که با مشارکت شرکتهاي آلمانی و هلندي با شرایط سهل و آسان در کليه مناطق کشور با استفاده از امکانات محلی و نظارت فنی و مهندسی کارشناسان فنی این شرکت انجام گردیده

اجرا و توليد انحصاري آسفالت رنگی با مشارکت شرکت WEEZENBEEK VAN هلندی و دریافدت نمایندگی انحصاري فروش محصولات و اجراي پروژه هاي مرتبط با آن در ایران در سال 1389

تکميل زنجيره مدیریت جامع IMS با پياده نمودن سيستم 14001:2015-ISO و 18001:2007 OHSAS در زمينه توليد آسفالت و خدمات راهسازي که با توجه به دریافت 9001:2015-ISO تحقق یافته است

حضور مؤثر در نمایشگاه هاي مختلف تخصصی قير و آسفالت و فرصت هاي سرمایه گذاري در کشورهاي خارجی

اجراي طرح بازیافت آسفالت بزرگراه بابایی، حد فاصل دانشگاه امام حسين (ع) تا بزرگراه دماوند در باند غرب به شرق با مشارکت و استفاده از ماشين آلات ویرتگن آلمان

احداث بزرگراه هاي اصلی و کمربند شهري

احداث پل ها – زیر گذرها و تقاطع هاي غير همسطح در بزرگراهها و آزادراههاي شهري و برون شهري از جمله در مناطق 18- 2-21 -1 و جاده خاوران – پاکدشت طی سالهاي گذشته تا کنون

اجراي پروژه هاي تثبيت با استفاده از ماشين آلات پيشرفته اروپایی مانند WR2400 و دستگاه سيمان پاس اتوماتيک هر دو ساخت شرکت ویرتگن آلمان و آسفالت هاي پليمري با قيرهاي اصالح شده در بزرگراه آزادگان و یاسينی در سال 1396 و احداث باند دوم جاده قدیم قم در سال 1397

حضور مؤثر و اجرایی و مدیریتی در امور ورزشی کشور

همکاري مؤثر و اجرایی و مدیریتی در انجمن صنفی توليدکنندگان آسفالت استان هاي تهران و البرز و حضور مؤثر در کادر مدیریتی انجمن

عضویت در انجمن شرکت هاي راهسازي ایران – انجمن سندیکاي شرکت هاي پيمانکاري

دریافت گواهينامه تحقيق و توسعه (R&D) از سازمان صنایع و معادن استان تهران در سال 1395 و پروانه تحقيق و توسعه در تاریخ 11/11/1397

انجام اقدامات به منظور دریافت پروانه بهره برداري کارخانجات خردایش مصالح بازیافتی رودخانه

تهيه و تفکيک مصالح آبرفتیقير امولسيونقطعات بتنی مسلح و غير مسلحنيوجرسی و جدول استاندارد