فرشته ٬خیابان آقا بزرگی
نبش بن بست گلفام ٬ پلاک ۳۸
شنبه - پنج شنبه 7.30 - 16.30
جمعه ها تعطیل

باند دوم جاده قدیم تهران - قم

ماکادام > اجراي آسفالت > باند دوم جاده قدیم تهران – قم